فایل های دسته بندی معماری - صفحه 1

مجموعه علائم اختصاری نقشه کشی ساختمانی و صنعتی

کاملترین مجموعه علائم اختصاری نقشه کشی ساختمانی و صنعتی ، 100% ترجمه شده ، بدون کپی برداری ، بیش از 400 نماد در یک فایل ورد 78 صفحه ای

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاریخچه سفال وکاشی درمعماری

دراین فایل به سفال گری وبکارگيرى کاشى‌هاى زيبا و گوناگون سنتى در معمارى بناهامیپردازیم.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راه هاومیدان هادرمعماری

انواع راهها را از لحاظ كاركردي مي توان به دو گروه طبقه بندي كرد که بهتوضیح ان میپردازیم.

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل