فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

مقاله نيازهاي اجتماعي نوجوانان

مقاله نيازهاي اجتماعي نوجوانان، این فایل با فرمت Word و با حجم 13 صفحه و قابل ویرایش می باشد، بخشی از متن: چنان كه اشاره شد نوجوانان به جلب محبت و دوستي همتايان بيش از هر چيزي اهميت مي دهند ؛ مي كوشند افراد گروه مورد علاقه شان آنان را بپذيرند يا به اصطلاح ...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پيوند ورزش با علوم اجتماعي

تحقیق نياز ورزش به پيوند با علوم اجتماعي، این فایل با فرمت Word و با حجم 27 صفحه و قابل ویرایش می باشد، بخشی از متن: گرايش فزاينده به ورزش باعث پيدايش مسائل و موضوعاتي شده است كه ذاتاً ماهيت اجتماعي دارند. از آن جا كه نيازهاي حقيقي مردم، در واقع از لابلاي شرايط اجتماعي و اقتصادي سرچشمه...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق منابع درآمد و اقتصاد خانواده

تحقیق منابع درآمد و اقتصاد خانواده، این فایل با فرمت Word و با حجم 19 صفحه و قابل ویرایش می باشد، بخشی از متن: حتماً شما هم خانواده هايى را ديده ايد كه با وجود درآمد معمول و متوسط با يك مديريت كاملاً آگاهانه و برنامه ريزى شده به خواسته هاى بزرگ، مهم و متعدد خود مثل خريد خانه مى رسند ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مفهوم سرمايه اجتماعي

مقاله مفهوم سرمايه اجتماعي، این فایل با فرمت Word و با حجم 75 صفحه و قابل ویرایش می باشد، خشی از متن: وي ضمن توضيح و تبيين سرمايه هاي مالي وانساني كه هر كدام نقش قابل توجهي در رسيدن به توسعه دارند وليكن ضمن اشاره به نمونه هاي فراواني ازكشورها كه با وجود داشتن منابع طبيعي فراوان و يا خيل ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل