فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 1

راهنماي آناليز حالات خرابي

راهنماي آناليز حالات خرابي(FME)، این فایل با فرمت Pdf و با حجم 35 صفحه می باشد، خاصـيت FMEAبـه گونـهاي اسـت آـه اجـراي آن بايـد از طريـق گروههـاي چنـد تخصصـي ) Cross (Functional Teamمتشـكل از بهتـرين مهندسـين و آارشناسـان خبـره در امـوري ماننـد طراحـي، ساخت و توليد، مونتاژ، خدمات پشـتيباني...

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الگوي آبشكنها

الگوي آبشستگي اطراف آبشكنها، این فایل با فرمت Pdf و با حجم 7 صفحه می باشد، آبشكنها سازههائي هستند كه به صورت عرضي از ساحل رودخانه به طرف محور آن و با زواياي مختلف نسبت به كناره رودخانه تا فاصلهاي به سمت درون بستر جريان امتداد مييابند [ . ]1اين سازهها از مصالح سنگي، پارهسنگي...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مهار خوردگي

تحقیق مهار خوردگي، این فایل با فرمت Word و با حجم 17 صفحه و قابل ویرایش می باشد، مهار خوردگی در سیستم های سه فازی چاهها و لوله های گاز خوردگي يكي از مشكلات عمده در صنايع نفت و گاز به شمار مي آيد كه سالانه مبالغ هنگفتي، به خود اختصاص مي دهد. وقفه در توليد، زيان هنگفتي چه از...

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نما سازی ساختمان

نما سازی ساختمان، این فایل با فرمت Word و با حجم 35 صفحه و قابل ویرایش می باشد، از زمانی كه زیبایی ظاهری و آرامش، آسایش و ایمنی هر چه بیشتر محل زیست بشر و صد البته صرفه جویی در مصرف انرژی برای ساختمانها مد نظر قرار گرفت، ایجاد نماهای با مصالح و شیوه های اجرایی متفاوت و متنوع در دستور كار مالكان ...

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق زمانبندي در گريدهاي محاسباتي

تحقیق زمانبندي در گريدهاي محاسباتي، این فایل با فرمت Word و با حجم 24 صفحه و قابل ویرایش می باشد، زمانبندي در گريدهاي محاسباتي مهمترين نقش را در بهبود كارايي ايفا مي كند. زمانبندي ضعيف باعث افزايش زمان اجراي كار و در نتيجه كاهش گذردهي گريد مي شود. سيستم گريد صدها يا هزاران...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرز کار آسانسور

طرز کار آسانسور، این فایل با فرمت Word و با حجم 32 صفحه و قابل ویرایش می باشد، اصول عملکرد: یک آسانسوربرقی با نیروی محرکه کششی دارای اتاقکی است که ازکابلهای فولادی آویزان است و این کابلها برروی قرقره محرک شیار دارحرکت می کنند.کابلهای فولادی از یک طرف به بالای اتاقک و از طرف دیگر...

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شهركهاي صنعتي

شهركهاي صنعتي، این فایل با فرمت Word و با حجم 24 صفحه و قابل ویرایش می باشد، شهركهاي صنعتي در كشور ما از قدمت ديرينه اي برخوردار نمي باشند . اجتماع سازمان يافته واحدهاي صنعتي متناسب با استعداد مناطق محل استقرار موجبات هم افزائي و بهره وري مطلوب از منابع را فراهم مي سازد و علاوه...

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق شهر سازی

تحقیق شهر سازی، این فایل با فرمت Word و با حجم 87 صفحه و قابل ویرایش می باشد، تمدن های بشر ،دردو مرکز سکونتگاهی شکل گرفته ات که عبارتند از : سکونتگاههای شهری وسکونتهای روستایی.این دو درطول حیات بشر، پا به پای هم ودر...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سیستم های شهری

سیستم های شهری، این فایل با فرمت Word و با حجم 32 صفحه و قابل ویرایش می باشد، با روند توسعه اين فرم مجتمعهاي شهري فواصل شبكه‌هاي اصلي و منشعب شده از مركز زياد مي‌شود و لازم است جهت ارتباط اين شبكه‌ها، در نقاط مختلف، آنها...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی