فایل های دسته بندی نقشه برداری - صفحه 1

تحقیق نقشه‌برداری

تحقیق نقشه‌برداری، این فایل با فرمت Word و با حجم 16 صفحه و قابل ویرایش می باشد، تعیین موقعیت نسبی نقاط واقع در سطح زمین و یا نزدیک به آن هدف اصلی نقشه‌برداری است. از این تعریف ساده چنین استنتاج می‌شود که هدف، تعیین مختصات نقاط در سه بعد است. در بعضی موارد، برای تعیین موقعیت، بعد...

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه نقشه برداری

نقشه، نمایش هندسی مجموعه ای از نقاط با مقیاس معلوم روی کاغذ (یا هر چیز دیگر) است

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل