فایل های دسته بندی مقاومت مصالح - صفحه 1

مقاومت مصالح

مقاومت مصالح، این فایل با فرمت Pdf و با حجم 48 صفحه می باشد، مقاومت مصالح:آن موضوعي از علم مكانيك كه با استفاده از روشهاي تحليل به بررسي و تعيين مقاومـت ، صـلبيت و پايداري ارتجاعي اعضاي باربري پردازد به ميكانيك جامدات )و يـا مكانيـك مـصالح و يـا مقاومـت مصالح( مشهور است. روش مقطع...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل