فایل های دسته بندی مقاله - صفحه 1

اصول معماری

نقشه اساس کار است .بدون نقشه نه عظمت هدف و بيان ، نه توده ، نه انسجام .

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارگاه کاربردی اراضی

شناخت تاریخچه شهر ، نام و سابقه ی تاریخی شهرفریمان و منشاء پیدایش و روند گسترش شهر تاکنون

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بافت های باارزش تاریخی درایران

تجزیه ایران در رویارویی با بافتهای با ارزش تاریخی (اما فرسوده)وزنده سازی انها

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل