فایل های دسته بندی زلزله - صفحه 1

پاورپوینت ديافراگم، زلزله

پاورپوینت ديافراگم، اجزاي الحاقي، زلزله سطح بهره‌برداري، این فایل با فرمت PPT و با حجم 33 اسلاید و قابل ویرایش می باشد، Fpi نيروي جانبي وارد به كف در تراز i، wi وزن ديافراگم و اجزاي متصل به آن در اين تراز، Wi وزن طبقه i ام، Fj نيروي زلز‌له در تراز i و Ft نيروي رأس ساختمان مي‌باشد. حداقل و حداكثر ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقابله با خسارات با زلزله

مقابله با خسارات با زلزله، این فایل با فرمت Pdf و با حجم 81 صفحه می باشد، توزيع نيروهاي كلاف قائم در حد قابل تحمل براي بتن باشد. كار اتصال صفحه زير ستوني با بتن به وسيله ميله مهـار )بولـت( صـورت مـي گيـرد و بـراي ايجـاد اتـصال انتهـاي آن را خـم مي كنيم و مقدار طول بولت را محاسبه ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل