فایل های دسته بندی بهسازی - صفحه 1

نصب تيرهاي روشنايي

ساخت و نصب تيرهاي روشنايي درمحوطه ي گلستانه ها (كوپه ها)، این فایل با فرمت Word و با حجم 43 صفحه و قابل ویرایش می باشد، چون اكثر وسايل مورد نياز در اردوگاه ساخته مي شد لذا با استفاده از لوله ي گاز 4 و 6 از هر لوله 2 متر بريد و انتهاي دو سر را با تبديل لوله ي گاز به هم جوش داده و براي نماي ...

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل