فایل های دسته بندی مدیریت دانش - صفحه 1

مقاله دانش اخلاق و مدیریت

مقاله دانش اخلاق و مدیریت، این فایل با فرمت Word و با حجم 25 صفحه و قابل ویرایش می باشد، مديريت . مهمترين عامل در حيات رشد و بالندگي و يا از بين رفتن نهادها ، سازمان ها و اجتماع است و مدير روند حركت از وضع موجود به سوي وضعيت مطلوب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مدیریت دانش

مقاله مدیریت دانش، این فایل با فرمت Word و با حجم 20 صفحه و قابل ویرایش می باشد،با درنظر گفتن نقش بسيار مهمي كه سيستمهاي مديريت دانش در محيط كسب وكار امروزي ايفا مي كند، اين اهميت زماني بيشترجلوه گر مي شودكه در زمينه مشتري مداري صورت گيرد. مديريت ارتباط با مشتري بنيادواساس بيشتر سازمانهاي ...

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مديريت دانش ضمني

مقاله مديريت دانش ضمني، این فایل با فرمت Word و با حجم 12 صفحه و قابل ویرایش می باشد، عصر حاضر، عصر تحولات و تغييرات شگرف درفناوريهاست. عصري كه ساختار فكري آن آكنده از عمق بخشيدن به اطلاعات و توجه به مشاركت نيروي انســـاني خلاق و دانش گرا به جاي نيروي انساني عملكردي است. از اين رو، مديريت...

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مدیریت دانش

Knowledge management، این فایل با فرمت Word و با حجم 12 صفحه و قابل ویرایش می باشد، Knowledge Management (KM) comprises a range of practices used in an organisation to identify, create, represent, distribute and enable adoption of insights and experiences. Such insights and experiences comprise kno

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله عوامل هوشمند در مدیریت

مقاله نقش عوامل هوشمند در مدیریت دانش، این فایل با فرمت Word و با حجم 28 صفحه و قابل ویرایش می باشد، هدف اين مقاله، بهبود درك فرآيندهايي است كه بدان طريق فراهم‌آوري دانش، ابزارهاي فني، و عوامل سازماني مي‌توانند به توسعه سازمان از جهت گسترش دانش به عنوان يك سلاح رقابتي نظام‌‌مند...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نوآوری دانش در مدیریت

نوآوری دانش در مدیریت، این فایل با فرمت Word و با حجم 18 صفحه و قابل ویرایش می باشد، اصطلاح مدیریت دانش طی دهه گذشته توجه و اقبال بسیاری در عرصه کسب و کار یافته است. علت این اقبال و توجه آن است که بسیاری از مدیران سازمانهای مختلف، مدیریت دانش را به عنوان فرایندی قلمداد می کنند که سازمانها...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل