فایل های دسته بندی مدیریت تعارض - صفحه 1

مدیریت تعارض

مدیریت تعارض و کار با افراد دشوار، این فایل با فرمت Word و با حجم 24 صفحه و قابل ویرایش می باشد،برای کار گروهی و نیل به آرمان جمعی ، هماهنگی در کار و همکاری بین افراد ضروری است که در نتیجه وجود روابط گروهی ،تعارض در سازمان ،امر اجتناب ناپذیر بوده و نتایج حاصل از تعارض برای سازمان و اعضا آن ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل