فایل های دسته بندی خلاصه کتاب - صفحه 1

خلاصه کتاب رفتار سازمانی پیشرفته رابینز

کاملترین خلاصه کتاب رفتار سازمانی پیشرفته استیفن پی . رابینز (( مترجمان : دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی )) که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در 69 صفحه فایل پی دی اف ، تهیه و ویرایش شده و جزوه شخصی ایشان می باشد

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب اقتصاد کلان دکتر محسن نظری

دانلود کاملترین خلاصه کتاب اقتصاد کلان دکتر محسن نظری

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان

دانلود کاملترین خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

708 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی 3 استاد ( روستا ، ونوس ، ابراهیمی

708 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی 3 استاد ( روستا ، ونوس ، ابراهیمی

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

500 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی

500 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی

خلاصه مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب رفتار سازمانی هرسی بلانچارد

دانلود کاملترین خلاصه رفتار سازمانی هرسی بلانچارد

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز

دانلود کاملترین خلاصه رفتار سازمانی استیفن پی. رابینز

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل