فایل های دسته بندی مهندسی بهداشت - صفحه 1

ايمني‌ و بهداشت‌ كار

ايمني‌ فني‌ و بهداشت‌ كار، این فایل با فرمت Word و با حجم 24 صفحه و قابل ویرایش می باشد، تبصره‌ 1ـ پيشنهادات‌ شورا به‌ تصويب‌ وزير كار و امور اجتماعي‌ رسيده‌ و شورا در صورت‌ لزوم‌ مي‌تواند براي‌ تهيه‌ طرح‌ آئين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ حفاظت‌ فني‌ كارگران‌ در محيط‌ كار و انجام‌ ساير وظايف‌ ...

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بهداشت و ایمنی شغلی

بهداشت و ایمنی شغلی، این فایل با فرمت Word و با حجم 18 صفحه و قابل ویرایش می باشد، پیاده سازی سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی شما را در کنترل ریسکهای مربوطه کمک می نماید. هر کسب و کاری در بر گیرنده فرآیندهای اجرایی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ايمني‌ فني‌ و بهداشت‌ كار

ايمني‌ فني‌ و بهداشت‌ كار، این فایل با فرمت Word و با حجم 13 صفحه و قابل ویرایش می باشد، ماده‌ 91ـ كارفرمايان‌ و مسوولان‌ كليه‌ واحدهاي‌ موضوع‌ ماده‌ 85 اين‌ قانون‌ مكلفند براساس‌ مصوبات‌ شوراي‌ عالي‌ حفاظت‌ فني‌ براي‌ تأمين‌ حفاظت‌ و سلامت‌ و بهداشت‌ كارگران‌ در محيط‌ كار، وسايل‌ و امكانات‌ ...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل