فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

کتاب تحقیق در عملیات 1 عادل آذر

دانلود کتاب تحقیق در عملیات 1 دکتر عادل آذر در قالب pdf

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری پیام نور

دانلود کتاب کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری انتشارات پیام نور در قالب pdf

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی رضا طهماسبی

دانلود کتاب درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی دکتر رضا طهماسبی در قالب pdf

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب تئوری های مدیریت سید جوادین و جلیلیان

دانلود کتاب تئوری های مدیریت سید جوادین و جلیلیان در قالب pdf

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب اصول حسابداری 3 ایرج نوروش

دانلود کتاب اصول حسابداری 3 دکتر ایرج نوروش در قالب PDF

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مدیریت منابع انسانی آرین قلی پور

کتاب مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوریها و کاربردها) دکتر آرین قلی پور

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی محمد لشکری

دانلود کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی محمد لشکری در قالب pdf

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب فرهنگ سازمانی ادگار شاین (فارسی)

دانلود کاملترین خلاصه کتاب فرهنگ سازمانی ادگار شاین ترجمه محمد ابراهیم محجوب

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب تحقیق در عملیات 2 عادل آذر

دانلود حل المسائل کتاب تحقیق در عملیات 2 عادل آذر در قالب pdf

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی