فایل های دسته بندی مهندسی کامپیوتر - صفحه 1

حل تمرین کتاب زبان تخصصی کامپیوتر منوچهر حقانی

دانلود حل تمرین کتاب زبان تخصصی کامپیوتر منوچهر حقانی در قالب PDF

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه کتاب زبان تخصصی کامپیوتر منوچهر حقانی

دانلود ترجمه کتاب زبان تخصصی کامپیوتر دکتر منوچهر حقانی در قالب PDF

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب راهبری شرکتی دکتر بیتا مشایخی

دانلود کتاب راهبری شرکتی مفاهیم و موردکاوی دکتر بیتا مشایخی مهین شاکری در قالب pdf

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل نظریه زبان ها و ماشین ها سودکمپ

دانلود حل المسائل نظریه زبان ها و ماشین ها سودکمپ در قالب pdf

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كتاب شبكه های کامپیوتری تننباوم ترجمه دکتر ملکیان

دانلود کتاب شبکه های کامپیوتری تننباوم ترجمه پدرام ، ملکیان ، زارع پور در قالب pdf

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش ورد به صورت حرفه ای

دانلود کاملترین جزوه آموزش word به صورت حرفه ای

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب ساختمان گسسته بهروز قلی زاده

دانلود حل المسائل کتاب ساختمان گسسته دکتر بهروز قلی زاده در قالب PDF

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه درس ساختمان گسسته بهروز قلی زاده

دانلود کاملترین خلاصه درس ساختمان گسسته بهروز قلی زاده

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب نظریه زبانها و ماشین ها پیتر لینز

حل تمامی تمرین های کتاب نظریه زبانها و ماشین ها پیتر لینز ( دست نویس )

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی